Адвокатско Дружество "Кършев, Балджиева и Ко."
Иновативен подход към всеки клиент

Ниепредлагаме

ЗАЩИТА НА ПРАВА И ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИ, ТЪРГОВЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКИ, ТЪРГОВСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ДАНЪЧНИ ВЪПРОСИ. СЕМЕЙНО-ПРАВНИ СПОРОВЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА. ЗАКРИЛА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. АРБИТРАЖ.

Law Firm “Karshev, Baldzhieva and Co.”

КОИ СМЕ НИЕ

Адвокатско Дружество "Кършев, Балджиева и Ко."

Дела свързани с медицинскиделикти(вредиотлекарскигрешки)и непозволено увреждане (чл. 45 и сл. от ЗЗД).

Бракоразводни дела, за издръжка, за упражняваненародителскиправа,ограничаване или лишаване от родителски права.

Дела по Закона за отговорносттанадържаватаза вреди (ЗОДОВ).

Дела, свързани с граждански и търговскиспорове.

Данъчни,административнии административно-наказателни дела, оспорване на актове на ИА „Медицински одит“ и РЗОК.

Исковена лечебни заведения към НЗОК.

Към дейността спадат и обичайните дейности по консултиране по различни поводи; Регистрации на фирми, сдружения и фондации и вписване на промени в Търговскиярегистър;Изготвяне на договори, нотариални покани, пълномощни, декларации; Подготовка на документи, участие в преговори и представителство пред нотариус при сделки с недвижимиимоти;изготвяне на документации по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и представителство в производства пред КЗК и съда; Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и други юридически лица.

Общи стъпки за консултация

Как нашияпроцесработизаВас

Насрочете час
Можете да си запишете час за консултация по телефона или да използвате формите в сайта за да си ангажирате час с нашите консултанти.
План за успех
Следващата стъпка е да направим план за Вашия успех след като се запознаем детайлно с казуса.
Изготвяне на цена
Когато сме готови с Плана за успех, ние ще се погрижим да Ви дадем детайлна информация за цените на услугите ни по Вашия казус.
Ние се грижим за останалото
Когато сте приели офертата и сте изпълнили Нашите условия, ние ще се погрижим за всичко останало.
вземете вашият юридически съвет сега

Съвременни юридически услуги

+
Адвокати
k+
Отзиви
0+
Държави
+
Клиенти

Нашата дългогодишна практика ни прави уверени. Можете да разчитате на нашата експертиза по всяко време, независимо дали се касае за малки или големи и сложни случаи.

Bylaw-Banner-Image-1

Адрес на кантората